orsakar inflammation åldrande

Hormoner påverkar inflammation och därmed åldrande

Då var det dags för del 2 i den här serien om åldrande och inflammation. Jag tycker att sådant här är oerhört spännande, då jag åtminstone personligen skulle föredra att leva alla mina år med perfekt hälsa. Det går! Idag ska jag skriva om hur hormoner påverkar inflammation och därmed åldrande!

Minskade hormonnivåer med åldern

Vårt endokrina system, dvs våra hormonproducerande organ, tappar produktionstakt med åldern. Det är särskilt könshormoner och tillväxthormonet HGH och vitalitetshormonet DHEA som kraftigt minskar ju äldre vi blir. Exempel här är när kvinnor når klimakteriet, och äggstockarna slutar att producera könshormoner. Kvar är då endast binjurarna, som måste ta över hela produktionen av östrogen och progesteron, varpå nivåerna minskar. Vad gäller män så behåller testiklarna förmågan att producera testosteron hela livet, och även om det inte måste avta med åldern, så är det vanligt förekommande att testosteronhalten ändå minskar. Det finns olika teorier om varför det blir så där stress och olika infektioner och sjukdomar tros ligga bakom. Vi blir ju mer utsatta för infektion med åldern, och stress (både mental och fysisk) minskar produktion av könshormoner kraftigt. Mer om det senare.

 

Hur kan våra hormoner påverka åldrande?

Det har visat sig att IL-6 som är en inflammatorisk cytokin hämmas av östrogen, testosteron och androgener så som DHEA. Detta har blivit tydligt hos både kvinnor som passerar klimakteriet, och hos äldre män med lägre nivåer av testosteron. IL-6 har dock två funktioner, både att verka inflammatoriskt och antiinflammatoriskt.

(Under akut inflammation så som en skada så verkar IL-6 både inflammatoriskt och antiinflammatoriskt. Men IL-6 kan också vara en medlare där den gör den akuta inflammationen till en kronisk inflammation, vilket händer vid tex diabetes, hjärt- och kärlsjukdom, reumatism osv. Mer om det i sista inlägget)

IL-6 är som sagt en signalmolekyl som stimulerar inflammatoriska och autoimmuna processer i en mängd olika sjukdomar så som diabets, åderförkalkning, alzheimers och reumatism. Man har även sett att personer med olika typer av cancer har höga nivåer av IL-6 i blodet, och ju högre nivåer, desto lägre chans verkar det vara för överlevnad.

En annan faktor som minskar nivåerna av våra hormoner är stress. Stress kan som sagt vara både fysisk och psykisk, dvs komma från mentala faktorer och sömnbrist liksom fysiska skador eller infektioner. Detta gör att kortisolproduktionen ökar, vilket är vanligt förekommande hos äldre varpå produktionen av DHEA och tillväxthormoner dras ner. Binjurarna måste prioritera vad som är viktigast, och för kortsiktig överlevnad är det i detta fallet kortisol. Om vi har en ung och frisk kropp när vi blir äldre är liksom oviktigt om vi inte ens lever så länge.

 

kaffe förlänger telomerer

Vi har ytterligare en faktor som påverkas av våra könshormoner, och det är telomerlängd. Telomerer är små "skyddshjälmar" som sitter i båda ändarna av DNA-kedjor. Celler delar sig ganska många gånger under vår livsstid, och varje gång de gör det så "skadas" de lite och får inte med allt. Här kommer telomererna in, de tar nämligen smällen istället för de viktiga DNA-sekvenserna, de så kallade kromosomerna. Fördelen här är att det finns ett enzym, telomeras, som bygger upp telomererna igen.

Hur kommer hormoner in här? Östrogen och testosteron främjar aktivitet av telomeras, medan stresshormonet kortisol hindrar det. Om telomererna inte byggs upp igen, så är DNAt mer utsatt för skaderisk. Som jag skrev ovan så avtar könshormonerna med åldern vilket då gör att telomeras får mindre utrymme.

Kortare telomerer ökar inflammation i kroppen genom cellen då producerar inflammatoriska cytokiner. Åldrande och sjukdomar som cancer kan begränsas genom att hindra att celler med DNA-skador och mutationer kan replikeras. Med andra ord så skyddar man sig från sjukdom och åldrande genom att "vara rädd om" sina telomerer. Hur man gör det kommer i nästa inlägg.

 

Minskat immunförsvar med åldern

Brässen är ett viktigt organ i vårt immunsystem, där bland annat lymfocyter får mogna till T-celler, vilka är vita blodkroppar som är specialister. Efter puberteten minskar dock brässen i både storlek och funktion. Även vitalitetshormonet DHEA och tillväxthormonet, HGH avtar tyvärr med åldern. (Men vi kan faktiskt påverka det vilket jag ska skriva om i nästa inlägg).

Både brässen, DHEA och HGH är väldigt viktiga för att immunförsvaret ska kunna fortsätta att utvecklas, och bilda antikroppar mot nya främmande ämnen (antigener). Vad händer när det inte längre har förmågan att bilda riktade T-celler? Då skapar kroppsfrämmande ämnen istället en kronisk inflammatorisk respons vilket är det vi kallar för "tyst inflammation". Inflammationen bryter då ner kroppsegen vävnad, och försämrar celler i hela kroppen, däribland immunsystemet. Dessutom, när cellerna inte riktigt fungerar som de ska, så utsöndrar de i sin tur proinflammatoriska cytokiner. Kronisk inflammation är alltså inte bara ett resultat av sämre immunförsvar, utan skapar också en feedbackloop som ytterligare sänker immunförsvaret.

 

Nästa inlägg kommer att handla om epigenetiska faktorer, dvs vad du med livsstil kan göra för att motverka åldrande 🙂

/M

 

orsakar inflammation åldrande

Orsakar inflammation åldrande?

.. eller orsakar åldrande inflammation? Inte en helt lätt fråga. Nu pratar vi om kronisk inflammation enbart. Jag tror inte att någon vet exakt vad som är hönan och ägget, men i det här inlägget ska jag försöka reda ut om det spelar någon roll. Vi vet att inflammation är den enda biomarkören som kan koppla ihop människor med hög ålder, men frågan är om inflammation är en orsak eller ett resultat. Orsakar inflammation åldrande? Detta kommer att bli en serie inlägg, där detta blir Del 1 som börjar med att beskriva orsaken bakom inflammatoriska processer.

 

Med åldern så får vi en högre inflammationsgrad i kroppen, en så kallad "tyst" inflammation som inte tar sig i uttryck som feber eller andra typiska tillfälliga sjukdomstillstånd. Istället verkar den i det dolda över hela kroppen där den orsakar nedbrytning och dysfunktionalitet av vävnad. Vad är åldersrelaterade sjukdomar? Demens är ett exempel på en sjukdom som är starkt kopplad till inflammation, liksom cancer och åderförkalkning av våra blodkärl. Men även nedsatt muskelfunktion och minskad muskelmassa, svagare skelett och minskad stabilitet i all typ av stödjevävnad är ett resultat av inflammation. Åldern gör en också betydligt mer infektionskänslig. Men hur kommer det sig att vissa verkar åldras med elegans medan andra blir sjuka och "svaga" relativt tidigt?

 

I nästa inlägg kommer jag att gå in på varför just ålder påverkar inflammationsgrad, medan det här inlägget kommer att börja rota i de olika mekanismerna.

 

Reaktiva syremolekyler

ROS (reactive oxygen species) fungerar som ett viktigt signalämne inuti cellen när ett ämne "knackar på dörren", dvs när ett ämne fäster vid en receptor på cellens utsida. Då sätts en rad av processer igång för att berätta för cellen vem som knackar på dörren och vad den ska göra med det. Det kan vara allt från hormoner till byggstenar. Detta kallas för signaltransduktion för den som vill veta det. I normala kvantiteter så kan cellen hantera ROS (med hjälp av antioxidanter) som gjort sitt innan de reagerar med friska proteiner och förstör dem. Problemet uppstår istället när det blir alldeles för många reaktiva syremolekyler som reagerar hej vilt och försämrar funktionen hos proteinerna, och därmed cellen. Cellen delar sig sedan och kopierar över felet till de nya cellerna. Felet blir "bestående".

 

Vad skapar ett överflöd av reaktiva syremolekyler?

Rökning, alkohol och skräpmat är några exempel.

(Men att äta en kost full av socker och snabba kolhydrater är faktiskt också en stor risk för våra celler. När glukos används som bränsle så orsakar det betydligt mer fria syreradikaler i förbränningen än ketoner som kommer från fett.)

 

Mitokondrier

Mitokondrier är våra små kraftverk i cellerna, som skapar energi i form av ATP som sedan är själva bränslet för cellen. Som jag skrev lite om ovan så är energiförbränningen en stor orsak bakom reaktiva syremolekyler, och det här sker i mitokondrierna. När de reaktiva syremolekylerna inte kan tas om hand i tillräckligt snabb takt, så kan de förstöra mitokondriernas DNA. Det gör att energiproduktionen fungerar sämre, vilket i sin tur skapar ännu fler reaktiva syremolekyler.

Cellen har ju en programmerad celldöd som heter apoptos vilket innebär att cellen ska självdö om den inte fungerar som den ska. Detta gör den utan att ge ett inflammationssvar som i så fall också skulle skada närliggande vävnad. Med åldern så minskar den förmågan just pga nedsatt funktion hos mitokondrierna vilket leder till ökad inflammation. Det i sin tur tar sig i uttryck i det vi kallar för åldersrelaterade sjukdomar, som jag skrev några exempel på ovan.

 

Vill du läsa mer om hur socker orsakar inflammation i övrigt? Läs ett tidigare inlägg HÄR.

 

Nästa inlägg kommer att handla om hur hormoner påverkar åldrande, och särskilt våra könshormoner som ju avtar med åren! I sista inlägget går jag in på epigenetiska faktorer, dvs vad och hur stor effekt vår livsstil har.

 

/M